Р Е Ш Е Н И Е №90

Поморие, 15.12.2009год.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Поморийски районен съд, наказателна колегия, в открито заседание на петнадесети декември през две хиляди и девета  година в състав:

                                                                             

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАСЯ   ЯПАДЖИЕВА

                                                 

при секретаря В.А. и в присъствието на прокурора Димо Г.а, като разгледа докладваното от районния съдия НАХД N 273  по описа за 2009г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по  реда на Глава Двадесет и осма от НПК, образувано по постъпило Постановление на районна прокуратура Поморие с което се прави предложение до съда за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия.       Прокурора в съдебно заседание подържа постановлението и ангажира доказателства. Пледира за налагане на наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства, а именно неосъждан, ползваш се с добро има в обществото, добросъвестно сочещ причините за извършване на деянието и налагане на глоба в размер на 1000 /хиляди/ лева.

Обвиняемия, дава обяснения, не оспорва описаната фактическата обстановка в постановлението, като сочи, че неговата вина е че не е упражнил достатъчен контрол над персонала, тъй като алкохола не е бил  предназначен за продажба, а за доливане на бъчвите в които отлежава ракия поради появата на фира. Сочи че след тази проверка са му правени многократно други проверки при които не са открити нарушения. Моли глобата да бъде в по нисък размер. Защитника на обвиняемия подържа тезата на обвиняемия и моли съда да наложи наказание към предвидения в закона минимум или глоба в размер на 1000лв. и да не налага наказание  лишаване от право да упражнява търговска дейност поради неоправдано големи щети които ще понесе обвиняемия при преустановяване дейността му.

 За да се произнесе по направеното от прокурора искане, съдът се запозна подробно със становищата на страните и доказателствата събрани на досъдебното производство които не се оспорват от обвиняемия и прие за установена следната фактическа обстановка:  Видно от представеното удостоверение за актуално състояние издадено от СВ – Б, в търговския регистър е вписано търговско дружество  „Б.” ООД  със седалище  гр. Б в което съдружници са обвиняемия А.Х., св.Д. Б. и св. С. Б, а управители С. Б.и А.Х.. В предмета на дейност на търговското дружество са включени и „производство  на грозде, вино, ракия и високо алкохолни спиртни напитки”. Във връзка с осъществяваната си търговска дейност, дружеството изградило масивна сграда – винарна  изба в землището на гр.Поморие, находяща се в непосредствена близост до първокласен път І-9 в отсечката между кв. С. и гр.Поморие, където произвеждало вино, ракия и високо алкохолни спиртни напитки. В имота на дружеството се намирали освен производствени помещения, данъчен склад и търговски обект – магазин. На  17.12.2008год. св. К.К. и К. С. посетили магазина на винарската изба и пожелали да купят ракия. Служителката в магазина им продала пластмасова бутилка с вместимост 5 л. пълна с  жълтеникава течност с мирис на спирт, като по бутилката нямало обозначителни знаци за вида на веществото в нея, както и  бандерол. Свидетелите К. и С. подали сигнал на служителите на ОД МВР Б и бил извършен обиск и претърсване на склада намиращ се към магазина за продажба на алкохол, на микробус м. „. л.а. /пикап/ м. ., намиращи се на територията на винарната изба, в непосредствена близост до магазина. Видно от протоколите за  претърсване и изземване били иззети следните вещи: от склада намиращ се в магазина за продажба на алкохол – 10бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 5 л. всяка пълни със жълтеникава течност, запечатани с жълти пластмасови капачки; 10бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 5 л. всяка пълни със жълтеникава течност, запечатани със сини пластмасови капачки; 3бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 10 л. всяка пълни със жълтеникава течност, запечатани със зелени пластмасови капачки всички без бандерол, от микробус м. „Мерцедес” с ДК № А 66 48 ВК - 39бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 5 л. всяка пълни със жълтеникава течност, запечатани със сини пластмасови капачки; 30бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 5 л. всяка пълни със жълтеникава течност, запечатани със жълти пластмасови капачки; 53бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 5 л. всяка пълни със жълтеникава течност, запечатани със зелени пластмасови капачки; 9бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 3 л. всяка пълни със жълтеникава течност, запечатани с жълти пластмасови капачки; 7бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 10 л. всяка пЪлни със жълтеникава течност, запечатани със зелени пластмасови капачки; 10бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 10 л. всяка пълни със жълтеникава течност, запечатани със жълти пластмасови капачки, 4бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 10 л. всяка пълни със жълтеникава течност, запечатани със син пластмасови капачки  всички без бандерол,  от  л.а. /пикап/ м. Опел комбо” с ДК № А 66-19 ВА - 10бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 10 л. всяка пълни със жълтеникава течност, запечатани с жълти пластмасови капачки; 44бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 5 л. всяка пълни със жълтеникава течност, запечатани със сини пластмасови капачки; 3бр. пластмасови бутилки, с вместимост от 10 л. всяка пълни със жълтеникава течност, запечатани със жълти  пластмасови капачки всички без бандерол   С протокол за иземване на  представителни проби от така иззетите веществени доказателства предадени за съхранение в Митница Б, са иззети представителни проби и това се установява от  приложения протокол /л. 42/. Установя се от заключението на назначената съдебно химична експертиза № ОХ 9-51 /л.49/, че течността в бутилките обекти на експертизата са смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати, /високоалкохолни напитки/, с алкохолен градус 40об.%,  в течностите не се съдържа метилов алкохол  над допустимите концентрации и не е установено съдържание на вредни за здравето вещества. Видно от назначената съдебно-икономическа експертиза  пазарната цена на иззетия алкохол към дата 17.12.2008год. е 6485лв., а цената на  дължимия акциз върху това количество алкохол е 5706,80лв./л.53/.

Според настоящия състав с описаното по горе деяние, обвиняемия А. Х. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 234 ал.І от НК вр. с чл.1 вр. с чл.2 т.1, т.2 вр. с чл.4 т.5, т.7, т.19 вр. с чл.9 т.1, т.2, т.3 от Закона за акцизите и данъчните складове, тъй като на 17.12.2008г. в помещение, намиращо се зад магазина за продажба на алкохол, намиращо се във винарска изба „., както и в два броя МПС – микробус м. и леко товарен автомобил м. ”, също намиращи се на територията на горепосочената винарска изба, намираща се в землището на гр.Поморие държал на склад акцизни стоки без акцизен бандерол а именно: 84 бр. пластмасови бутилки, запечатани с жълти пластмасови капачки с вместимост от 5 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 3948 лв.;  49 бр. пластмасови бутилки, запечатани със сини пластмасови капачки с вместимост от 5 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 2303 лв.; 53 бр. пластмасови бутилки, запечатани със зелени пластмасови капачки с вместимост от 5 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 2491 лв.; 4 бр. пластмасови бутилки, запечатани със сини пластмасови капачки с вместимост от 10 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 376 лв.; 20 бр. пластмасови бутилки, запечатани с жълти пластмасови капачки с вместимост от 10 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 1880 лв.;  10 бр. пластмасови бутилки, запечатани със зелени пластмасови капачки с вместимост от 10 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 940 лв.; 9 бр. пластмасови бутилки, запечатани с жълти пластмасови капачки с вместимост от 3 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 253,80 лв. или всичко алкохолни напитки на обща стойност 12191,80 /дванадесет хиляди сто деветдесет и един лева и 80 ст./, когато такъв се изисква по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, а именно чл.1 от ЗАДС – „Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз”; чл.2 т.1 от ЗАДС – „На облагане с акзиц подлежат: 1. Алкохолът и алкохолните напитки”; съгласно чл.4 т.5 т.7 т.19 от ЗАДС – чл.4 По смисъла на този закон: т.5.(изм.- ДВ, бр.105 от 2006г. , в сила от 01.01.2007г.) „Код по КН” са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно приложение І на Регламент (ЕИО) №2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992г. , а за енергийните продукти и електрическата енергия – по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002г.

7.”Бандерол” е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

19. „Действително алкохолно съдържание по обем(алкохолно съдържание) са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 С в 100 обема продукт при същата температура”; вр. с чл.9 ал.1 т.1 т.2 т.3 от ЗАДС – „Етилов алкохол (алкохол) е всеки продукт:

1. включен в кодове по КН 2207 и 2208 с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, дори когато този продукт е част от продукт, попадащ в друга глава от Комбинираната номенклатура на Република България;

2. включен в кодове по КН 2204, 2205 и 2206 , с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol;

3.получен чрез дестилация и годен за пиене, съдържащ други продукти в разтворено или неразтворено състояние”, като случаят е немаловажен.

Няма съмнение според настоящия състав, че иззетите стоки  са акцизни, тъй като иззетото количество жълтеникава течност в бутилки с различна вместимост е алкохол, като разпоредбата на чл. 9 от ЗАДС определя като “Етилов алкохол (алкохол)"  всеки продукт който е 1. включен в кодове по КН 2207 и 2208, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, дори когато този продукт е част от продукт, попадащ в друга глава от Комбинираната номенклатура на Република България; 2.   включен в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol; и 3  получен чрез дестилация и годен за пиене, съдържащ други продукти в разтворено или неразтворено състояние. От заключението на химичната експертиза следва извода, че иззетото и изследвано количество жълтеникава течност е алкохол /наливен/, а съгласно разпоредбата на чл. 2 т. 1 ЗАДС алкохолът подлежи на облагане с акциз и тези стоки следва да имат акцизен бандерол, тъй като същия доказва внасянето на дължимия акциз. Доколкото не е имало акцизен бандерол, то е осъществен състава на предвиденото в чл. 234 ал1 от НК  престъпление, тъй като алкохол без бандерол се държи на склад. Без значение за осъществяването на състава на престъплението по чл.234 ал.1 от НК е причината поради която алкохола се държи на склад без бандерол, като  съда не споделя становището на обвиняемия, възприето от прокурора по делото, че този алкохол е бил предназначен за доливане на бъчвите което е част от технологичния процес. От вида на опаковките в които е намерен алкохола, помещенията в които е държан се налага извода, че иззетия алкохол е бил предназначен за по късна продажба в съдовете в които е иззет. Доказателство в подкрепа на този извод е и извършената продажба на алкохол – ракия в подобна опаковка /пластмасова бутилка от 5л./ в магазина на  дружеството намиращ се на територията на винарната изба  на св. Кирязов и Стоянов.  Доколкото обаче  иззетото количество не е било предмет на продажба, то  изпълнителното деяние е „държане на склад”.

От обективна страна деянието е извършено чрез действие, като изпълнителното деяние се изразява в „държане на склад”, като под склад се има  предвид всяко помещение в което се съхраняват вещи със стоков характер. Без значение е собствеността върху  помещението  и предназначението му.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина  пряк умисъл – обвиняемия е съзнавал обществения характер на деянието - предвиждал и е искал настъпването на обществено опасните последици.

Причината за извършване на престъплението е пренебрежително отношение на обвиняемия към данъчната и митническа политика на държавата и стремеж да се избегне плащането на данъци и акциз.

Според съда по отношение на престъплението са налице всички формални кумулативно предвидени изисквания за реализиране на административно наказателна отговорност на обвиняемите  по чл. 78а от НК – предвиденото наказание за това престъпление е “до две три години и глоба”, обвиняемия е  пълнолетен, не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от НК и от престъплението не са причинени имуществени вреди. Във връзка с изложеното на обвиняемите следва да се наложи административно наказание глоба  от 500лв.до 5000лв.  За да определи размера на наказанието на обвиняемия съда взе предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Отегчаващо вината обстоятелство е, че количеството алкохол без бандерол е значително. Смекчаващо вината обстоятелство е изразеното съжаление за извършеното деяние. Преценени в тяхната взаимовръзка налице е баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Изложените обстоятелства налагат извода, че наложеното наказание следва да се определи към средния размер и целите на генералната и специалната превенция по смисъла на чл.36 от НК в конкретния случай могат да се постигнат с налагане на глоба в размер на 3000 /три хиляди / лева. По отношение лишаването от права, съда намира че не следва да налага това наказание, тъй като то ще лиши  обвиняемия от възможността да управлява дружеството, като последиците от това ще рефлектират и върху  хората които са заети в предприятието, а и според  съда целите на генералната и специалната превенция по смисъла на чл.36 от НК в конкретния случай могат да бъдат постигнати и  без налагане на  наказанието лишаване от права.  Веществените доказателства следва да бъдат иззети в полза на държавата.

Мотивиран от изложеното Поморийският районен съд

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯ А.  Г.Х., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, женен, неосъждан, ЕГН **********

ЗА ВИНОВЕН в това, че  на 17.12.2008г. в помещение, намиращо се зад магазина за продажба на алкохол, намиращо се във винарска изба „, както и в два броя МПС – микробус м.” с  и леко товарен автомобил м. ”, също намиращи се на територията на горепосочената винарска изба, намираща се в землището на гр.Поморие държал на склад акцизни стоки без акцизен бандерол, а именно: 84 /осемдесет и четири/бр. пластмасови бутилки, запечатани с жълти пластмасови капачки с вместимост от 5 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 3948 лв.;  49 /четиридесет и девет/бр. пластмасови бутилки, запечатани със сини пластмасови капачки с вместимост от 5 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 2303 лв.; 53 /петдесет и три/бр. пластмасови бутилки, запечатани със зелени пластмасови капачки с вместимост от 5 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 2491 лв.; 4 /четири/бр. пластмасови бутилки, запечатани със сини пластмасови капачки с вместимост от 10 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 376 лв.; 20 /двадесет/бр. пластмасови бутилки, запечатани с жълти пластмасови капачки с вместимост от 10 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 1880 лв.;  10 /десет/бр. пластмасови бутилки, запечатани със зелени пластмасови капачки с вместимост от 10 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 940 лв.; 9 /девет/бр. пластмасови бутилки, запечатани с жълти пластмасови капачки с вместимост от 3 л. всяка, без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.% на стойност 253,80 лв. или всичко алкохолни напитки на обща стойност 12191,80 /дванадесет хиляди сто деветдесет и един лева и 80 ст./, когато такъв се изисква по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, а именно чл.1 от ЗАДС – „Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз”; чл.2 т.1 от ЗАДС – „На облагане с акзиц подлежат: 1. Алкохолът и алкохолните напитки”; съгласно чл.4 т.5 т.7 т.19 от ЗАДС – чл.4 По смисъла на този закон: т.5.(изм.- ДВ, бр.105 от 2006г. , в сила от 01.01.2007г.) „Код по КН” са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно приложение І на Регламент (ЕИО) №2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992г. , а за енергийните продукти и електрическата енергия – по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002г.

7.”Бандерол” е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

19. „Действително алкохолно съдържание по обем(алкохолно съдържание) са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 С в 100 обема продукт при същата температура”; вр. с чл.9 ал.1 т.1 т.2 т.3 от ЗАДС – „Етилов алкохол (алкохол) е всеки продукт:

1. включен в кодове по КН 2207 и 2208 с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, дори когато този продукт е част от продукт, попадащ в друга глава от Комбинираната номенклатура на Република България;

2. включен в кодове по КН 2204, 2205 и 2206 , с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol;

3.получен чрез дестилация и годен за пиене, съдържащ други продукти в разтворено или неразтворено състояние”, като случаят е немаловажен – престъпление по чл.234 ал.1 от НК вр. с чл.1 вр. с чл.2 т.1 т.2 вр. с чл.4 т.5 т.7 т.19 вр.с чл.9 т.1, т.2, т.3 от Закона за акцизите и данъчните складове.

 

На основание чл.78а НК ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия А.  Г.  Х., като му налага административно наказание - ГЛОБА в размер на  3000 /три хиляди/  лева. 

Изземва в полза на държавата 84 бр. пластмасови бутилки, запечатани с жълти пластмасови капачки с вместимост от 5 л.; 49 бр. пластмасови бутилки, запечатани със сини пластмасови капачки с вместимост от 5 л.;  53 бр. пластмасови бутилки, запечатани със зелени пластмасови капачки с вместимост от 5 л. ; 4 бр. пластмасови бутилки, запечатани със сини пластмасови капачки с вместимост от 10 л.; 20 бр. пластмасови бутилки, запечатани с жълти пластмасови капачки с вместимост от 10 л.; 10 бр. пластмасови бутилки, запечатани със зелени пластмасови капачки с вместимост от 10 л.;  9 бр. пластмасови бутилки, запечатани с жълти пластмасови капачки с вместимост от 3 л. всички бутилки без етикет и без надпис, съдържащи жълтеникава на цвят течност – определена като смес от етилов алкохол, вода, оцветители и аромати / високоалкохолни напитки/ и алкохолен градус 40,0 об.%

Решението подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред БОС в 15-дневен срок, който тече от днес. 

                                                     

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: